Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Line Munkøe - Billedkunstner

Line Munkøe 1
Line Munkøe

Opvækst og debut i Horsens

Født i 1978 i Horsens. Opvokset i byen, hvor billedkunst hurtigt blev den foretrukne udtryksform, særligt gennem folkeskoleårene på Sct. Ib skole.

Glæden ved former og farver udgør drivkraften i den kunstneriske produktion. Værdsat er det helt konkrete arbejde med forskellige materialer og udforskningen af deres muligheder. Det være sig arbejdet i fladen med akryl maling på lærred, gouache, blæk, oliekridt, blyant og collage; eller arbejdet rumligt med ler og særligt papmaché.

Fik tidligt – i 1994 – gennem tilknytning til billedkunstundervisning i Horsens Ungdomsskole mulighed for at udsmykke en gavl på Rådhuspladsen i Horsens. Gavlmaleriet forestillede et fabulerende univers, der fik titlen ”Lune Lege”. Maleriet blev indviet med fernisering og tilhørende solo-udstilling af andre værker i Sund By Butikken, der på daværende tidspunkt var bosiddende på Rådhuspladsen.

Line Munkøe 2
”Gammel mand med stor læbe 1”
akryl på lærred
Line Munkøe
Oplevelsen med selve udførelsen af gavlmaleriet åbnede opmærksomheden mod den spontane og berigende kontakt og interaktion med forbipasserende, der kan opstå ved udførelse af kunst i byrummet. Det gav blod på tanden til at udføre yderligere projekter – og da muligheden bød sig under et udvekslingsophold i Argentina, blev det i 1995/96 til endnu et gavlmaleri i et befærdet bymiljø, samt udsmykning af en udendørs svømmehal i det sydamerikanske.

Inspiration og temaer

Arbejdet med afsæt i eget liv og erfaring
Det er egne erfaringer eller iagttagelser af andre menneskers liv og adfærd, der er den centrale kilde til inspiration. Motiverne kredser omkring menneskelivet, dets forløb og overgange, kvinden, kvindekroppen og det at give liv. Temaerne undersøges i et ofte fabulerende, livsbekræftende, naivistisk univers.

Line Munkøe 3
”Glæden ved en tulipan 3”
papmaché, akryl
Line Munkøe
Desuden har arbejdet med ”masken”, som udtryk for almenmenneskelige følelser eller tilstande, været et tilbagevendende tema. Bl.a. var debuten på Kunsternes Påskeudstilling 2004 med papmaché masken ”Sol Rabioso”.

Den antropologiske nysgerrighed på mennesket
Uddannelsen og arbejdet som antropolog går i dag i spænd med det kunstneriske virke. Antropologi betyder ”studiet af mennesket som socialt væsen”. Nysgerrigheden på forskellige menneskers udtryksformer, menneskets måde at skabe betydning med livet omkring sig og dets til tider paradoksale adfærd, er også genstand for kunstnerisk undersøgelse.

Dette ses eksempelvis i skitser fra rejser i bl.a. Perú og Spanien. Ligeledes blev aldringsprocessen og de gamle mennesker, der var fokus for et længerevarende antropologisk Line Munkøe 5
”Queens of Life 1”
blæk, goache, collage
Line Munkøe
feltstudie af aldring, svækkelse og afhængighed på et dansk plejehjem i 2003-2004, udforsket visuelt i maleriserien ”Rester”. Senest har serien ”Cigaretkvinder” (2013) udforsket det dobbelttydige ved, at unge mennesker vælger at ryge trods oplysning og viden om sundhedsskade. Rygning undersøges som en samtidigt sensuel, fanden i voldsk og livsfornægtende praksis.

Ønsket om at kunsten sætter aftryk og gør en forskel
Serien ”cigaretkvinder” er udført i blæk, gouache og collage af brugte cigaretpakker. Pakkerne er opsamlet skrald, der særligt har været at finde i området omkring Handelsskolen i Horsens og i midtbyen efter fredag og lørdag nat. Det er altså unge mennesker, der har røget cigaretterne.

Ønsket er nu, at lade kunsten være udgangspunkt for dialog med det segment af unge, der har røget cigaretterne og som har valgt Line Munkøe 6
Ugle: “Livets puls 8”
oliekridt, Line Munkøe
rygning til trods for, at det sandsynligvis vil forkorte deres liv. Intentionen er, at lade kunsten virke og få effekt direkte ind i de liv, den er inspireret af.

Fra foråret 2014 tilbyder kunstneren derfor workshops kombineret med udstilling af billederne på udvalgte ungdomsuddannelser. På workshoppen får eleverne lejlighed til, sammen med kunstneren, at udforske paradokset ved som ungt menneske at tilvælge røg.

Udstilling i Stengalleriet

På udstillingen kan ses et bredt udvalg af kunstnerens produktion. Bl.a. udstilles billeder fra serien ”Cigaretkvinder” (2013), ”Livets Puls” (2012), der udforsker moderskabet og det at give liv, ”Glæden ved: Blomsten” (2012), der er en serie store, farverige blomster udført i papmaché. Desuden vil der være tidligere værker at finde, bl.a. skitser fra rejser…

Se mere på www.lineskunst.dk


Line Munkøe
Borgmesterbakken 22, 8700 Horsens
Tlf.: 60 77 16 12

Hjemmeside - E-mail

Til toppen