Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Kåre Deichmann - Keramiker

Kåre Deichmann, Illustration 1
Keramisk skulptur ”Ridderen”
Kåre Deichmann
Kåre Deichmann bor i Ny Højen få kilometer syd for Vejle, når man kører ad den gamle landevej 170. Her bor han sammen med sin kone og 2 børn i et dejligt ældre hus fra 1909. Huset fremtræder på en hyggelig måde originalt med mange små rum og et væld af døre. Vest for huset ligger en mindre bygning, som oprindelig har fungeret som vaskehus og så med et lokum, der efter sigende var så lille, at man var nødt til at bakke ind. I næsten alle de mange år boede der blot to gamle damer, om hvem der blev fortalt, at hun med hjælp fra indholdet af lokumsspanden dyrkede de flotteste rabarber i byen. Kåre Deichmann har stadig rabarberne, men ikke den samme kvalitet i gødning.

Faglig uddannelse

Kåre Deichmann er født i 1961. Han tog sin uddannelse som keramisk formgiver i årene 1982 til 1986 på det, der dengang hed Kolding Kunsthåndværkerskole. I dag hedder den Designskolen Kolding.

Spinderihallerne

Efter sin uddannelse på Kunsthåndværkerskolen, hvor Kåre Deichmann mødte sin kone, Kåre Deichmann, Illustration 2
Blå cafebord på altan
Kåre Deichmann
gik der et par år med at etablere sig i Ny Højen med et lille galleri og værksted i lejede lokaler. I 1994 viste der sig nye muligheder i Vejle, hvor man etablerede Foreningen Spinderihallerne, som var et EU støttet arbejdsmarkedsprojekt, som havde til formål at indrette værksteder og udstillingsfaciliteter for kunstnere og håndværkere i de store buehaller, der havde stået tomme siden 1969.

Kåre Deichmann var med i opstartfasen som bestyrelsesmedlem i Spinderihallerne og som lejer af et værksted. Han så store muligheder i det fantastiske koncept – ikke mindst fordi han glædede sig over det sociale samspil og den dynamik der blev fyldt i projektet. For gruppen af keramikere betød det desuden, at det blev muligt at købe en stor og moderne ovn, som forøgede Kåre Deichmann, Illustration 3
Sekskantet blå fad
Kåre Deichmann
kunstnernes muligheder for at gennemføre flere af deres vildeste ønsker.

Energibundt

Kåre Deichmann må være et meget energisk menneske, for alene i de cirka 3 år, han var i Spinderihallerne, passede han sit værksted der, var med i bestyrelsen, gennemførte mindst 7 udstillinger samt et par krævende udsmykningsopgaver. Den ene opgave var en ”Dragemur” som springvand til Lyshøj Skole i Kolding, og den anden var en vægudsmykning til ” Børneinstitutionen Mælkebøtten” i Højen, der blev gennemført i samarbejde med børnene.

Kurator

Udover den almindelige udstillingsvirksomhed var han involveret i opbygningen af kunstudstillingen ”Tide 96”, Kåre Deichmann, Illustration 4
Firkantet cafebord med anemoner
Kåre Deichmann
som var en del af ”Kulturby 96”. Her deltog kunstnere fra 15 forskellige lande i workshoppen og den efterfølgende udstilling under temaet ”vand”. I året 2000 var Kåre Deichmann kurator for et seminar om kirkekunst i Spinderihallerne. Her udstillede en række kunstnere deres bud på kirkekunst, samtidig med, at der var en række foredrag - blandt andet med landssekretær i Kirkefondet og præst Anne Mette Gravgaard.

Men ikke nok med det, for det var også i samme periode, at han afsatte tid til at lave sit udhus om til et velfungerende keramikværksted, så han allerede i 1997 kunne flytte sine produktudviklingsaktiviteter hjem på Horstedvej 8 i Ny Højen.

Drivkraften?

På spørgsmålet om hvad der driver og motiverer det fortsatte arbejde med kunsten giver Kåre Deichmann følgende svar; ”Fascinationen af materialernes begrænsninger, muligheder og modspil er en stadig motivationsfaktor. Jeg kan lide at lave kunst til bestemte mennesker og steder, idet jeg finder dialogen med ”stedet” og dets mennesker Kåre Deichmann, Illustration 5
Rund cafebord med grøn dæk og stjernemotiv
Kåre Deichmann
udfordrende og meget givende og udviklende.” Kåre Deichmann fortsætter med lidt filosofi: ”Ydmyg pragmatisk tilgang til opgaverne. Funktionen, fortællingen, berettigelsen – og først derefter måske kunst?”

Merituddannelse

I 2004 startede han på en meritlæreruddannelse på Jelling Seminarium fra 2004 til 2006. Her kunne han opnå merit (godkendelse) af sin uddannelse som keramisk formgiver med henblik på faget formning i folkeskolen. Det vil sige at han kunne bruge de to år på at koncentrere sig om det andet liniefag, som skulle være matematik. Matematikken blev en ny og overraskende inspirationskilde til kunsten, men det overraskede ham alligevel, hvor stor inspiration og hjælp matematikken gav. Allerede i 2006 gav merituddannelsen ansættelse på Alminde-Viuf Fællesskole, hvor han de seneste år har arbejdet på deltid, så der også er tid til keramikken.

Kåre Deichmann, Illustration 6
Blå skål 24 cm
Kåre Deichmann
I forbindelse med en udsmykningsopgave til Troldehuset i Brejning 2005, der er en institution for autister, blev - tessalerings – (fladedæknings-) teorien et godt redskab til at skabe nonfigurative mønstre. Mønstre, som dannede grundlag for en udsmykning, der i respekt for autisterne, skulle være uden ansigter og sociale referencer. Disse nye ideer og teorier blev også senere brugt til dekorationerne på cafebordene.

Cafeborde

Efter nogle år som lærer var der faldet ro over det nye job, og da skolevæsenet giver lærere mulighed for at søge et års orlov, fik han bevilget orlov i skoleåret 2012 - 2013. Det, der stod øverst på ”ønskesedlen”, var en udvikling af unikke cafeborde. Hvor han i første omgang arbejdede med en række forskellige kanter til bordene. Blandt andet runde borde med cykelfælge monteret med mountainbikedæk, firkantede borde med eloxerede alukanter, og til de store borde- specialfremstillede kanter af rustfrit stål.

Kåre Deichmann, Illustration 7
Stentøjskakkel med cyklist
Kåre Deichmann
Fliserne til bordpladerne bliver brændt tre gange. Første gang med forglødning til 920 grader. Anden gang med glasurbrænding til 1260 grader, og ved en tredje brænding - ”silketryksbrændingen til 840 grader- påføres der keramiske silketryksfarver, som er med til at give resultatet den rigtige farveglød. Silketrykkene får han fremstillet i England. Forlæg hertil kan Kåre Deichmann eksempelvis lave ud fra fotos eller akvareller.


Kåre Deichmann
Horstedvej 8, Ny Højen, 7100 Vejle
Tlf.: 75 86 31 26 – 22 84 82 26

Hjemmeside - E-mail

Til toppen