Logo - Smykkesten
Stengalleriet - Smykkesten

Hornfels

Hornfels, Illustration 1
Hornfels, Skagen Nordstrand
Jørgen Kjær Poulsen
Hornfels er en tæt bjergart - et finkornet sediment, der er omdannet (rekrystalliseret) ved kontaktmetamorfose.

Og hvad betyder så det?

At det er en tæt bjergart vil sige, at man ikke en gang ved hjælp af en lup kan skelne korn i bjergarten.

Sedimenter er korn, der er hobet sammen og aflejret. De fleste sedimenter er, inden de aflejres, transporteret et kortere eller længere stykke - for eksempel ned ad en flod eller en anden form for vandløb. Alt efter vandets hastighed sorteres sedimenterne efter kornstørrelse. Når sedimenterne aflejres lag på lag i millioner af år, vil de efterhånden blive kittet sammen til en bjergart på grund af tryk og varme.

Hornfels, Illustration 2
Hornfels, Skagen Nordstrand
Jørgen Kjær Poulsen
Omdannelsen (rekrystaliseringen) til hornfels kaldes for kontaktmetamorfose. Den foregår ved, at lava trænger op gennem jordskorpen tæt ved sedimentet og "brænder" det til en hård masse og gør materialet meget tæt.

Hornfels forekommer med striber og andre strukturer, der som regel er gennemgående og tydelige i violette, rødlige, grønne eller sorte lag.

For stensliberen er hornfels et spændende smykkemateriale, fordi de lyse og mørke striber ofte giver interessante billeddannelser, samtidig med at det finkornede materiale giver en smuk, blank overflade. Endelig er det en af vore kønne danske strandsten.

Til toppen