Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Niels Ikävalko-Petersen - Skulptør

Niels Ikävalko-Petersen
Niels Ikävalko-Petersen
Første gang vi besøger Niels Ikävalko-Petersen er, da han bor på Seminarievej i Ribe, som er en omfattende bebyggelse med rækker af ens rækkehuse. For enden af en af disse rækker - nede i et hjørne - bor skulptør og billedmager Niels Ikävalko-Petersen. Udenfor huset, på en flisebelagt forhave, står en del meget forskellige interessante skulpturer, som fortæller os, at vi har ramt det rigtige sted for vores tur til Ribe.

Hjemmet vi besøger er også meget spændende. Det bærer tydeligt præg af beboernes store rejselyst.Foruden mange rejsemål i Europa, Østeuropa og Mellemøsten ser vi usædvanlige souvenirs fra rejser til Rusland, Indien, Tibet, Kina, Indre Mongoliet og Indonesien. Ting - hentet på barske vandreture i uvejsomme egne med meget anderledes livsformer - som hver for sig har sin egen gode historie. - - Men nu var det slet ikke rejsebeskrivelser vi var kommet for at høre. Vi skulle derimod vide noget mere om, hvad kleinkunst er for noget. Niels Ikävalko-Petersen havde forhørt sig, om vi kunne være interesseret i at have hans små messingskulpturer - som benævnes kleinkunst - med i en udstilling i Stengalleriet.

Forudsætningerne for fremstillingen af de små figurer i messing er specielle, idet Niels Ikävalko-Petersen har pålagt sig selv det dogmeprincip, at skulpturerne skal kunne dannes af et stykke messing, der som udgangspunkt må have en størrelse på højst (2x4x10)centimeter. Og så må der kun bruges håndværktøj som nedstryger og fil Familie, Niels Ikävalko-Petersen
"Familie"
Skulpturer i messing
Niels Ikävalko-Petersen
samt masser af smergellærred til den afsluttende polering. Dog tillader han sig selv at bruge en elektrisk boremaskine, hvis der i figurerne indgår et hul.

"Det med skulpturerne startede helt tilbage i 1967", fortæller Niels Ikävalko-Petersen. "De første skulpturer skabte jeg udelukkende i jern, som jeg havde bearbejdet med skærebrænder og svejseapparat. Det foregik i det skjulte, for i de kredse, hvor jeg dengang færderes, mente man at jern skulle bruges til produktion af skibe, biler og køleskabe eller i yderste konsekvens til Christiania-cykler. Skulpturer derimod var noget odiøst og ganske overflødigt. - - Men efter at jeg havde fået produceret fire skulpturer i startåret, sendte jeg dem alle fire på en cencureret udstilling, og her blev de to af dem antaget", fortæller kunstneren med et smil og fortsætter. "Denne accept af mit arbejde kom til at danne grundlag for mit kunstneriske virke, og siden da har jeg med glæde vist mine skulpturer frem. Processen var samtidig med til at skabe mit motto, som lyder således: Jeg har en tanke og en mening, ingen skal hindre mig i at nå horisontens rand".

Niels Ikävalko-Petersen skabte sammen med Ilze Dilane fra Riga udstillingen "Natur og Skulptur" i Stengalleriet i foråret 2002. Her præsenterede skulptøren fra Ribe sin kleinkunst i galleriet, mens de større skulpturer i jern blev udstillet i galleriets haveanlæg.

Om tilblivelsesprocessen fortæller han: "Når det drejer sig om messingskulpturerne, tegner jeg modellerne direkte på messingblokken - som regel med små ændringer undervejs frem Drengedrømme, Niels Ikävalko-Petersen
"Drengedrømme"
højde 210 cm
Niels Ikävalko-Petersen
til den færdige skulptur. De store skulpturer, derimod, kræver større forberedelse. Inspirationskilden kan blot være en løs replik, jeg hører, eller noget jeg har læst i en bog eller i avisen. Det forsøger jeg at fastholde med nogle få streger, som jeg igen bearbejder - under tiden til ukendelighed - i et forsøg på at finde en indre harmoni eller modsætning i den færdige tegning. Ud fra tegningen laver jeg en papmodel for at se, om tegningen kan bære en skulptur. Når modellen er tilfredsstillende, begynder det egentlige arbejde med at overføre mål og tegne skabeloner til den endelig skulptur. Herefter kan projektet afsluttes med det rent håndværksmæssige arbejde med at udskære og sammensvejse pladerne m.m. En omstændelig proces, der dog som regel ender med, at jeg bliver tilfreds med det færdige arbejde", slutter skulptøren.

Vi glædede os også over at kunne vise de omtalte papmodeller med beskrivelser af processen fra tanke frem til færdig skulptur.


Niels Ikävalko-Petersen
Kogsvej 9, Rejsby, 6780 Skærbæk
Tlf.: 75 42 04 12
Til toppen