Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Eigil Holm - Forfatter & foredragsholder

Eigil Holm
Eigil Holm

Flittig gæsteudstiller

Det er med stor fornøjelse, at vi kan præsentere Stengalleriets mest flittige gæsteudstiller Eigil Holm fra Gedved. Vi skal blot ”pippe” lidt om et specielt emne, vi gerne vil have en uddybende vinkel på, så tilbyder Eigil Holm velvilligt sin hjælp. Og emnerne har været så forskellige som vulkanudbrud, døbefonte, tyndslib af sten, fossiler og mikroskopering.

Kendt gedvedborger

Efter mange år som en meget værdsat biologi– og geografilærer på Gedved Statsseminarium stoppede Eigil Holm sit virke på seminariet i 1980 for at hellige sig arbejdet som forfatter og foredragsholder. Allerede i 1979 havde han oprettet sit eget bogforlag, Eigil Holms Forlag. Det var efterhånden blevet for besværligt med alle de forskellige fagfolk, som ville være med til at bestemme alt omkring redigering, layout og opsætning m.m., når der skulle fremstilles en bog. Med eget forlag kunne han selv bestemme det hele, og han har gennem årene høstet stor anerkendelse af de færdige arbejder.

Uddannelse

Eigil Holm er uddannet som biolog, geolog og geograf på Københavns Universitetet. Derudover regnes han for at være en meget habil fotograf og tegner, der selv fremstiller Mikroskopi af aspargesrod i tværsnit
Mikroskopi af aspargesrod i tværsnit
Foto: Eigil Holm
alt fotografisk materiale samt illustrationer til sine bøger.

Nyeste bogudgivelse

Arbejdet som forfatter har været omfattende. Det har på det sidste resulteret i udgivelsen af bog nummer 66 i oktober 2006. Den nye bog hedder "Mikroskopi i biologi". Det er som sædvanlig en bog af høj æstetisk værdi med flere hundrede farvefotografier af planter og andre mikroskopiske objekter. I februar/ marts 2006 havde vi fornøjelsen af en udstilling af forstørrelser af nogle af disse mikroskopiske optagelser af blomster– og plantedele, som var forstørret fra 25 til 400 gange naturlig størrelse. For eksempel er et mikroskopisk tværsnit af en aspargesrod kopieret op i A-3 størrelse en utrolig smuk oplevelse, som selv den dygtigste grafiker med god ret kunne blive misundelig på.

I Eigil Holms sædvanligt klare og let forståelige sprog er det en bog der både kan anvendes som lærebog, men også ville kunne glæde almindelige mennesker, som interesserer sig for dyre- og planteliv - ikke mindst efter, at det er blevet muligt at købe et rimeligt mikroskop til omkring kr. 2.000,-.

Tyndslib af båndet gnejs
Tyndslib af båndet gnejs
Foto: Eigil Holm

Foreningsmand

Foruden forfattervirksomheden er det blevet til mange år med foreningsarbejde. De første år i Biologforbundet. Senere i Foreningen Horsens Ren Fjord og samtidig hermed i Naturhistorisk Forening. Eigil Holms styrke er tydeligt evnen til at sætte sig ind i en sags problematik og derudfra argumentere sagligt og overbevisende for foreningernes synspunkter.

Foredragsholder

Eigil Holm er meget anvendt som foredragsholder og som leder af ture i naturen med mange forskellige emner. I Stengalleriet har vi haft glæde af at høre om en spændende rejse "Tæt på vulkanen Etna i udbrud", samt to foredragsaftener med emner som "Om sten fra den danske strand" og "Om blomsternes skønhed".

Foredraget om vulkanen Etna blev fulgt op af et væld af smukke, veldisponerede fotografier, Dkarinskyi vulkan og Caldera fra Kamtjatka, Sibirien
Karinskyj vulkan og Caldera
fra Kamtjatka, Sibirien
Foto: Eigil Holm
som tydeligt viste det dramatiske islæt. De to andre foredragsaftener blev gennemført med henholdsvis en solid hammer og en stak strandsten og - i sidste tilfælde - med 15 mikroskoper og ganske almindelige blomster fra haven. Kendetegnet ved Eigil Holms foredrag er klare afgrænsede emner og et let forståeligt sprog, som kan holde både Mads på 11 år og en pensioneret dyrlæge fangen en hel aften. Og så er foredragene krydret med hyggelige, beskrivende historier i en humoristisk atmosfære.

Egnsbøger

Som horsensianere har vi haft glæde af 2 omfattende egnsbøger "Horsensegnen", en bog om egnens atlas, natur, miljø, historie og erhverv, som udkom i 2000 og "Horsensegnens kirker" fra 2002 som beskriver 41 af horsensegnens kirker ved hjælp af 1200 farvebilleder. I fortalen til "Horsensegnen" siger amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen bl.a. : "Det er gammel erfaring, at jo videre horisonten er, jo mere forandringens vinde blæser, Altertavle I Klosterkirken i Horsens
Altertavle I Klosterkirken i Horsens
Foto: Eigil Holm
jo mere behov har man for fast fodfæste menneskeligt og egnsmæssigt. Eigil Holms "Atlas over Horsensegnen" er skabt ud af en sådan hjemstedsfølelse og er en hjælp til andre til at kende sig hjemme."

I fortalen til "Horsensegnens kirker" siger borgmester i Horsens Vagn Rye Nielsen bl.a.: "Eigil Holm er atter på færde. Denne gang med bogen "Horsensegnens kirker". Som sædvanlig, når det drejer sig om Eigil Holms bøger, er der tale om grundighed og flot detailrigdom på den ene side og på den anden om kærlighed til emnet."

Læs mere om Eigil Holm på www.eigilholm.dk. Her kan man bl.a. finde alt om foredragsemner, priser og beskrivelse af bøgerne og hvor de kan købes m.m.


Eigil Holm
Byskovvej 4, 8751 Gedved
Tlf.: 75 66 51 30
Hjemmeside - E-mail
Til toppen