Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Inge Anker Hansen - Billedkunstner

Inge Anker Hansen
Inge Anker Hansen
Foto: Lis Albertus
I mange år boede Inge Anker Hansen på den gamle stråtækte gård i Bredalkæret lidt nord for Vejle. Henne under skoven arbejdede hun med de skabende spor i tiden. Nu har hun forladt Bredal og har sammen med sin mand Poul flyttet sine aktiviteter til Davinde sydøst for Odense.

Efter nogle år som lærer med formning som speciale blev det et to-årigt kursus på Lærerhøjskolen i Haderslev i årene 1985 og 86, der stimulerede hende til for alvor at engagere sig i en kunstnerisk fremtid.

I starten var det især lertøj med dekoration, der var spændende, men efter flere somre som instruktør i tekstilarbejder på sommerhøjskole i Sydslesvig, blev det tekstil og blandform, der fascinerede mest. Og Inge Anker Hansens billeder fascinerer. Umiddelbart opleves et væld af farver og indtryk, lyse og klare, eller mørke og dunkle eller en skøn blanding heraf. Derefter sanses fortsat nye symboler og væsener - nye budskaber, som tilfører ny mening. Således kan det være vanskeligt at blive færdig med at søge rundt i det beskuede univers - Inge Anker Hansens univers.

Kunsthistoriestuderende Vibeke Laier, Randers udtrykker sin oplevelse af Inge Anker Hansens kunst som følger:

"I 1962 blev Den Internationale Biennale for billedvæv oprettet i Lausanne i Schweiz. Troldeskoven, Inge Anker Hansen
"Troldeskoven"
Inge Anker Hansen
Denne udstilling har som eksempel haft stor betydning for moderne tekstilkunst. Biennalen stimulerede udviklingen for eksperimentering og grænseoverskridelse. En af de tekstilkunstnere herhjemme, der afprøver og sprænger grænser for, hvad tekstiler kan, er Inge Anker Hansen.

Der skabes et særligt overbevisende udtryk i Inge Anker Hansens tekstilcollager ved sansen for at trænge ind i det stoflige. Ved at anvende forskellige materialer understreges interessen for det stoflige. En materialebevidsthed og håndværksmæssig kunnen, kombineret med en fabulerende fortællerglæde, skaber en særegen udtryksintensitet.

Det er vanskeligt at sætte billedkunstneren på en enkel formel. Inge Anker Hansen er mere end håndværker - mere end tekstilkunstner - hun er maleren med tekstiler som medie.

Dialogen mellem kunstneren og værket antager til stadighed nye former. Den teknik, der ligger bag Inge Anker Hansens værker, har hun selv udviklet. Teknikken involverer foruden tekstil ofte akvarel-, acryl-, og oliemaleri og arbejde med håndlavet papir. Tekstilcollagen får herved de farvemæssige og strukturelle kvaliteter, som kunstneren Barndommens kirke, Inge Anker Hansen
"Barndommens Kirke" (Vor Frelser Kirke, Vejle)
Tekstilcollage, 10x10 cm
Inge Anker Hansen
søger.

Mange af Inge Anker Hansens tekstilcollager tager med hendes egne ord udgangspunkt i salmen "Op al den ting, som Gud har gjort" - altings tilblivelse - skabelsesakten etc. Inge Anker Hansens arbejder synes at have selve skabelsesprocessen i sig. Billedet vokser under hendes hænder på en helt organisk måde. Det ene materiale afløser det næste. En komposition vokser frem af kunstnerens fantasi, naturoplevelser og livets mange facetter.

En tekstilkunstner, der på fornem vis beriger beskuerens fantasi og fremkalder stemningsmættede naturoplevelser."

Randers, juli 2000
Vibeke Laier.


Inge Anker Hansen
Vandmøllevej 31, Davinde, 5220 Odense SØ
Tlf.: 75 89 52 84
Til toppen