Logo - Gæsteudstillere
Stengalleriet - Gæsteudstillere

Jens Gregersen - Billedkunstner

Jens Gregersen
Jens Gregersen
"Nu løber vandet i Skjern Å igen i smukke snoninger. Det tager jeg som udtryk for, at naturaktivistiske kampe for bevarelse af vore naturværdier ikke kræver den samme energi som tidligere. Det har samtidig givet mig mere tid og ro til at færdiggøre mine større skriblerier." Det fortæller Jens Gregersen os med behersket jysk glæde. For selvom han titulerer sig som tegner, illustrator og billedkunstner, så er det formidlingen, af det der rører sig i og omkring den danske natur, der optager ham mest.

Jens Gregersen er født den 19. april 1952 i Århus og bor på øen Vorsø som ligger hyggeligt i læ i den nordlige del af Horsens Fjord. Vorsø er et enestående naturreservat som blev oprettet i december 1929 af Københans Universitet med det formål, at her skulle dyre-, fugle- og planteliv kunne udfolde sig frit og uden menneskelig indgriben. Det var zoologen Herluf Winge der i 1919 testamenterede sin formue til universitetet, så det kunne investere i et passende sted til et reservat. Valget faldt på Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne, som har et samlet areal på cirka 60 ha. Siden 1979 er forvaltningen af øen Viber i september, Jens Gregersen
Viber i september
Akvarel af Jens Gregersen
overtaget af Skov og Naturstyrelsen. Vorsø har et rigt og meget varieret planteliv, som skaber gode livsbetingelser for mange dyr og fugle. Al færdsel på øen, som i dag nok er mest kendt for sine skarvkolonier, er forbudt hele året.

Lokalt har vi meget fornøjelse af Jens Gregersen i form af jævnlige helsides indslag i Horsens Folkeblad med dejlige tegninger af dyr, fugle eller planter, hvor han med interessante tekster i et hyggeligt causerende sprog fortæller om aktuelle begivenheder i naturen. Men ellers arbejder han meget med illustrationer for myndigheder, foreninger, dagblade og forlag, skildringer i aviser og tidsskrifter over feltplancher og udstillinger til fremstilling af illustrerede bøger.

Jens Gregersen fortæller selv om sit virke: "Jeg har altid tegnet. Tidligt har jeg tegnet i naturen og haft succes med det, forstået på den måde, at andre fik noget ud af at se, hvad Stillitser i december, Jens Gregersen
Stillitser i december
Akvarel af Jens Gregersen
jeg oplevede. Mine naturskildringer gik i faglige retninger og dette kombineret med min uddannelse som reklametegner, gjorde, at jeg ofte fik opgaver, som handlede om at formidle. I 1970’erne voksede behovet for engagement, og jeg lod mig rive med af den ånd, som herskede i Dansk Ornitologisk Forening, hvor meget gik ud på at registrere naturen. Det var fugletællinger og et liv ude på nogle af de feltstationer, som voksede op. Særligt Tipperne havde min tiltrækning, og jeg boede nogle år derude og fik udgivet en bog med mine tegninger og akvareller.

Med udgangspunkt i natursyn og naturforståelse blev jeg optaget af skarven og øen Vorsø i Horsens Fjord. Mit første møde med Vorsø var i 1969, hvor jeg oplevede nedskydningen af skarverne. Senere fik jeg mulighed for at bo på øen og foretage studier og tegninger af øens og skarvens liv. Det blev til bogen "Skarvens kyster", som udkom i 1982. Den kom til at danne grundlag for mit videre engagement. Gennem 1980’erne og 1990’erne brugte jeg alle mine kræfter på at virke på Vorsø.

Der var mange illustrationsopgaver, som kom til mig, og som blev løst hen ad vejen. Men Død Isfugl, Jens Gregersen
Død Isfugl
Studie, akvarel
Jens Gregersen
de er og bliver illustrationer, som står i stor kontrast til de skitsebøger, som jeg løbende altid arbejder med i mit daglige liv på Vorsø, og på de rejser jeg har foretaget.

I de senere år er jeg blevet optaget af den arktiske natur og har været i Nordøstgrønland, Lapland og Rusland, men ved siden af ligger der et materiale, som rækker 20 år tilbage i tiden med emner, som er mere eller mindre tidløse, men som har en værdi i deres dokumentation. Glæden ved at være i naturen og arbejde der er dog afgørende for mig. At få samlet trådene så også mit publikum kan få del i det, er min væsentligste udfordring."

Det blev de senere års rejser til fjernere egne som prægede årets første udstilling i 2004 i Stengalleriet. Den handlede om, hvad Jens Gregersen havde set og oplevet på sine rejser til Nordøstgrønland og Færøerne. Han betragter det som et stort privilegium, at kunne komme til disse steder med vild og uspoleret natur, hvor der normalt ikke er offentlig adgang.

Jens Gregersens nyeste bog "Årets Ring – Fuglene og landet" udkom 7. marts 2008 i forbindelse med åbningen af udstillingen på Johannes Larsen Museet "Danmarks Fugle – Den sjældne skeryle i Chukotka, Sibirien, Jens Gregersen
Den sjældne skeryle i Chukotka, Sibirien
Akvarel af Jens Gregersen
Jens Gregersen, Johannes Larsen og Eiler Schiøler". I den anledning sagde museumsleder på Johannes Larsen Museet i Kerteminde Erland Porsmose følgende om Jens Gregersen:

Jens Gregersen har fra barndommen været optaget af fuglelivet og tegnekunsten. Han tog uddannelse som reklametegner, hvilket siden kom ham til gode; i arbejdet med at tilrettelægge bøger. Men han tog hurtigt orlov, da der i 1973 viste sig en mulighed for at komme til fuglereservatet Tipperne i Vestjylland. Der skulle som altid tælles fugle, men herudover skulle der indrettes et nyt udstillingsrum til publikum. Det blev en meget vellykket debut som natur- og kunstformidler, og Gregersen blev opfordret til at arbejde videre med projektet i bogform. Det blev til "Tipperne – Fugle langs den jyske Vestkyst" (1975).

Få år efter viste der sig mulighed for at komme til naturreservatet Vorsø. Den lille ø i Horsens Fjord ligger i sjælden grad i en frodig naturtilstand, men huser også en af landets Skarvkolonier. Skarvkolonien var i rivende vækst og satte i disse år en rimelig polemisk dagsorden hos pressen og hos politikerne. Men hvad var det egentlig for fugle. Jens Gregersen registrerede løs og beskrev hver Studier af strømænder, Jens Gregersen
Studier af strømænder
Billedudsnit af Jens Gregersen
enkelt skarvs kendetegn og livsforløb – og formidlede tillige i bogen "Skarvens Kyster" fra 1982.

Efterhånden er det blevet til rigtig mange illustrationsopgaver i naturværker, for eksempel "Blomsternes Danmark" i samarbejde med Bernt Løjtnant; men i de seneste 10-15 år har Jens Gregersen i stigende grad koncentreret sig om sine egne projekter og sin fuglekunst.

Det nu foreliggende bogværk i pragtdragt "Årets Ring – Fuglene og landet" udgør en afslutning på et livs iagttagelser i den danske natur.

Siden 1999 har Jens Gregersen tilbragt hver højsommer i det arktiske område, først i Lapland, siden i Grønland og i de sidste 9 år i det fjerne uvejsomme Sibirien. På sin vis er det forårets voldsomme brus man møder igen og får gentaget under midnatssolen i den korte hektiske vækstsæson i juni og juli, der bryder permafrostens altdominerende årstid.

Islandsk ryle rugende på tundra, Jens Gregersen
Islandsk ryle rugende på tundra
Udsnit af akvarel af Jens Gregersen


Bogudgivelser (ene-illustrator):

 • Større Danske Fuglelokaliteter, DOF 1971.
 • Tipperne, Bygd 1975.
 • Saltholm, Bygd 1976.
 • Underkendt Land, Abrahamsen og Nielsen 1981.
 • Skarvens Kyster, Bygd 1982.
 • Naturpejlinger, Skov- og Naturstyrelsen 1987.
 • Flotte Fugle, Gyldendal 1993.
 • Blomsternes Danmark, Gyldendal 1997.
 • Fuglevise, Silkeborg Kunstcenter 1998.
 • Vandløbene i Danmark, Gad 1998.
 • Årets Ring - Fuglene og landet, 2008.
 • Vorsø - et fristed for naturen (medforfatter Kaj Halberg)

Illustrerede artikler som serieforløb i magasiner og dagblade:

 • Dansk jagt, 1976-1991.
 • Jæger, 1992.
 • Naturens Verden, 1994-1998.
 • Horsens Folkeblad 1996 - 2011 (cirka 100 helsider med aktuelt stof).

Her foruden bl.a. op mod 100 udstillinger i det ganske land, samt naturinformationer og permanente plancher i 13 naturcentre som fx Værnengene, Tipperne, Brabrand Sø og Marskens økologi. Vadehavets Naturmærke. WWF i 1983. Euromærkerne Trækfugle, 6 frimærker for Post Danmark 1999, som gjorde Jens Gregersen til årets frimærkekunstner 2000. Af andre anerkendelser skal nævnes "Skarvens Kyster" 1982 som blev optaget blandt årets bøger af Foreningen for dansk Boghåndværk, og så modtog han Jens Bjerg- Thomsens mindelegat i 1987.


Jens Gregersen
Naturreservatet Vorsø
Vorsøvej 30, Søvind, 8700 Horsens
Tlf.: 75 65 93 44

E-mail

Til toppen