Kirsten Holm - Keramiker

Kirsten Holm
Kirsten Holm
Kirsten Holm bor i den naturskønne Hinnerup Kommune som ligger 17 kilometer nordvest for Århus centrum. Vi kører cirka 4 kilometer udenfor byen mod nordvest. Her ligger huset herligt placeret med en skøn udsigt til Haraldslund Skov på den ene side, mens en lille lund giver læ for vestenvinden på den anden side. "Lige der bag lunden flyder Lilleå stille nordpå", fortæller Kirsten Holm "- og havde det dog blot været havet der vestude", udbryder hun i samme åndedrag. Kirsten Holm elsker havets storhed og bølgernes brusen.

Tegner og akvarelmaler

Hun elsker også at rejse til Kreta og Færøerne, hvor hun fascineres og inspireres af de kraftfulde og markante miljøer, der skabes i den mangfoldighed af strukturer, linier og farver, som opstår i samspillet mellem havets bølger og stejle klipper. Det er her hun finder inspiration til sine fremragende tegninger og akvareller. To kunstneriske udtryksformer som Kirsten Holm viser stor styrke og indfølelse i. De store linier i kystlandskaberne ses gengivet med akvarellernes sarte farver, mens de fremragende tegninger ofte gengiver detaljer i interessante strandsten, fossiler, tang eller formfuldendte muslingeskaller, som hun søger på sine vandringer på strandene.

Værksteds– og nærmiljø

Nu er det Lilleå, der flyder fredeligt bag lunden og ikke brusende bølger og stejle klipper på Kreta, så derfor vil vi koncentrere os om Kirsten Holms nærmiljø. I vores samtale med Muffelbrændt østerslågkrukke, Kirsten Holm
Muffelbrændt østerslågkrukke
Kirsten Holm
kunstneren, mens hun viser os rundt i de to værksteder og det hyggelige haverum, som er bygget op omkring runde bede, spændende vækster og en stor frodig køkkenhave, iblandet et hyggeligt og aktivt fugleliv, falder vi umiddelbart over hendes evne til at opleve og beskrive den detaljerigdom, naturen omkring hende rummer. Disse mange vidt forskellige ofte skæve linier og spor samt jordnære farver, naturen er så ødsel med omsætter hun til sit enkle og forfinede formsprog i sine keramiske arbejder, der på dynamisk og spændende vis respekterer den klassiske formgivning.

Form og overflade

Kirsten Holm blander sine begitninger, terra sigillata og glasurer selv, samtidig med at hun til stadighed eksperimenterer med brændingsmetoderne, raku, muffel og pit. Alle brændingerne foregår udendørs i selvbyggede ovne. I sammenhængen mellem smukke, klassiske former og en til stadighed følsom eksperimenteren med overfladerne, fremtræder hvert enkelt arbejde som unika, Spor - muffelbrændt krukke, Kirsten Holm
"Spor", muffelbrændt krukke
Kirsten Holm
hvor resultatet vidner om stor kunstnerisk selvstændighed og modenhed. Med veludviklet fantasi og sikker håndværksmæssig kunnen bliver naturens billeder til nye billeder. - - Der bliver skabt noget nyt og "enestående".

Et særpræg ved Kirsten Holms keramiske arbejder er anvendelsen af de ting fra stranden, der som tidligere omtalt er emner for hendes tegninger. De indgår i en integreret del i formgivningen af nogle af hendes skulpturelle arbejder.Kunsthistoriker Rigmor Lovring skriver herom i Hrymfaxe nr. 3/1998 blandt andet: "Ofte kan det være fundet af en sten eller en muslingeskal, der afgør de mange rakubrændte genstandes videre udformning. Således ses sten og østersskaller ofte benyttet som låg, medens deres iboende liniespil er blevet videreført i selve krukkens dekoration. Her beskrives i såvel form som linje det bløde og sanselige sat op mod det rustikke og nubrede, yderligere forstærket i brugen af de fine afdæmpede glasurer, hvis nuancer står skarpt op mod lerets mørke og uglaserede skærv. I en række fossilinspirerede krukker og fade ses sneglehusformationernes linjespil slynge sig i lerets overflade og binde formen sammen. Døgnets skiften og årstidernes vejrlig og forandring Keramisk stensøjle, rakubrændt, Kirsten Holm
Keramisk stensøjle, rakubrændt
Kirsten Holm
er indfanget og gengivet i en lang række keramiske rakuarbejder. Den store følsomhed og styrke hvert unika-arbejde indeholder er med til at fortælle om den kunstneriske selvstændighed, der er som baggrund for disse værker."

De tre brændingsformer:

Om muffelbrænding fortæller Kirsten Holm, at her brændes ét emne ad gangen i beholder med låg. Der anbringes forskelligt organisk materiale omkring tingen. Det kan fx være tang, fyrrenåle, hestemøg, savsmuld, halm eller sågar en bananskræl. Men her eksperimenteres også hele tide med nye uprøvede materialer. Det afhænger hele tiden af, hvilket resultat der ønskes. Derefter brændes op med gasbrænder. Det brændende organiske materiale påvirker keramikkens overflade og kan give meget smukke resultater. Rakubrænding er en meget gammel japansk brændingsteknik, hvor resultatet af brændingen ses med det samme.Det rødglødende emne tages ud af ovnen med en rakutang og anbringes i brændbart materiale - fx savsmuld i en spand. På den måde underbrændes emnets overflade. Iltmolekyler i oxyder og glasur afgives til forbrændingsprocessen og glasuren opnår nye og spændende farver, Ammonitform, rakubrændt, Kirsten Holm
Ammonitform, rakubrændt
Kirsten Holm
og stor stoflig kvalitet. Ved pitbrænding brændes flere emner sammen i en udendørs ovn. Mellem tingene anbringes forskelligt organisk materiale og savsmuld. Der antændes foroven og ilden ulmer ned mellem keramikken.

Om overfladeteknikker

De mange unikaværker vidner om at Kirsten Holm til stadighed eksperimenterer med nye overflader og glasurer. Her fortæller hun om nye teknikker som ”Naked raku” , krympeglasur og anvendelsen af terra sigillata blandt andet følgende: ”Naked raku” er en slags rakubrænding, hvor glasurlaget preller af efter brænding og reduktion. Den ”nøgne” skærv viser nu de spor reduktionen har skabt på lerets overflade. Metoden kan give fine grafiske linier og spor på værkets overflade. Krympeglasur giver en helt anden spændende overflade. Her arbejder hun med matte glasurer, der krymper på lerets overflade under brændingen. Resultatet kan variere alt efter glasurens tykkelse, brændetemperaturen og måden emnerne reduceres på. Værker der skal muffelbrændes behandles ofte med terra sigillata, som er ler, der er spaltet til helt fine partikler. Det pensles på tørt ler inden brænding. Det kan glittes til en smuk silkemat overflade, som tager godt imod reduktion med forskelligt organisk materiale i muffelbrændingen.

Velrenommeret keramiker

Kirsten Holm er født i 1946 og har siden etableringen af eget værksted i 1988 deltaget i mange Naked raku, rakubrændt, Kirsten Holm
"Naked raku", rakubrændt
Kirsten Holm
censurerede udstillinger. Som en ekstra understregning af hendes højt værdsatte niveau som keramisk formgiver, har hun solgt keramiske arbejder til Statens Kunstfond og hendes værker forhandles gennem Keramikmuseet Grimmerhus i Middelfart. Her i det velanskrevne museum, hvor kun det ypperste indenfor keramisk formgivning præsenteres er Kirsten Holm desuden udvalgt til at udstille i november 2006. I øvrigt er hendes udstillingsaktivitet meget omfattende, hvilket på den ene side vidner om en levende og meget aktiv kunstner og på den anden side fortæller om en efterspurgt og værdsat udstiller.

Som afslutning på beskrivelsen af Kirsten Holm vil vi referere fra en udstilling i 2002 på Midtsønderjyllands Museum på Gram Slot. Her skriver museumsinspektør Flemming Roth blandt andet om Kirsten Holms arbejder: "Intens nærvær, styrke og kunstnerisk nerve ligger gemt i hendes arbejder. Poetiske koncentrater af naturen: jordens, vandets og ildens eventyr. Håndgribelige er de, ja - men alligevel gjort af et stof man ikke kan røre ved, lytte til eller se med det blotte øje. Det universelle ligger gemt i krukkerne/skålene - under lågene - i selve formernes fasthed og kraft."


Kirsten Holm
Haraldslundvej 5, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 85 24